Arabiska för liv

3iisha
ﻋِﻴﺸَﺔ
liv – femininum singular

Det arabiska ordet för liv uttalas 3iisha och skrivs ﻋِﻴﺸَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet liv består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med liv

Alla bokstäver i liv

ﻋِﻴﺸَﺔ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
ayn
3
ya
y
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för liv består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﻴﺸَﺔ och uttalas 3iisha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver