Arabiska för mur

Haa'iT
ﺣَﺎﺋِﻂ
mur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mur uttalas Haa'iT och skrivs ﺣَﺎﺋِﻂ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mur består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mur

Alla bokstäver i mur

ﺣَﺎﺋِﻂ
ﺣـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻂ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻂ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
Ha
H
alef
'
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för mur består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺋِﻂ och uttalas Haa'iT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver