Arabiska för ocean

muHiiT
ﻣُﺤِﻴﻂ
ocean – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ocean uttalas muHiiT och skrivs ﻣُﺤِﻴﻂ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ocean består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ocean

Alla bokstäver i ocean

ﻣُﺤِﻴﻂ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
Ha
H
ya
y
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för ocean består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T. Ordet skrivs därför ﻣُﺤِﻴﻂ och uttalas muHiiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver