Arabiska för återuppvaknande

inti3aash
ﺍِﻧﺘِﻌَﺎﺵ
återuppvaknande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för återuppvaknande uttalas inti3aash och skrivs ﺍِﻧﺘِﻌَﺎﺵ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet återuppvaknande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ayn som skrivs och uttalas 3 och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med återuppvaknande

Alla bokstäver i återuppvaknande

ﺍِﻧﺘِﻌَﺎﺵ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
alef
nun
n
ta
t
ayn
3
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för återuppvaknande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﻌَﺎﺵ och uttalas inti3aash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för återuppvaknande

ifti3aal blir inti3aash

Vi har sett att det arabiska ordet för återuppvaknande skrivs ﺍِﻧﺘِﻌَﺎﺵ och uttalas inti3aash. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är n, 3 och sh, blir ordet inti3aash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som återuppvaknande