Arabiska för uppfriskande

mun3ish
ﻣُﻨﻌِﺶ
uppfriskande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppfriskande uttalas mun3ish och skrivs ﻣُﻨﻌِﺶ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet uppfriskande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppfriskande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ayn som skrivs och uttalas 3 och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppfriskande

Alla bokstäver i uppfriskande

ﻣُﻨﻌِﺶ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻌـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻌـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
mim
m
nun
n
ayn
3
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för uppfriskande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﻌِﺶ och uttalas mun3ish.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppfriskande

muf3il blir mun3ish

Vi har sett att det arabiska ordet för uppfriskande skrivs ﻣُﻨﻌِﺶ och uttalas mun3ish. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är n, 3 och sh, blir ordet mun3ish.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppfriskande