Arabiska för fundament, hörn

rukn
ﺭُﻛﻦ
fundament, hörn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fundament, hörn uttalas rukn och skrivs ﺭُﻛﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fundament, hörn i:

'arkaan
ﺃَﺭﻛَﺎﻥ
fundament, hörn – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fundament, hörn består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fundament, hörn

Alla bokstäver i fundament, hörn

ﺭُﻛﻦ
ﻛـ
ـﻦ
 
ﻛـ
ـﻦ
 
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ra
r
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fundament, hörn består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭُﻛﻦ och uttalas rukn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fundament, hörn

fu3l blir rukn

Vi har sett att det arabiska ordet för fundament, hörn skrivs ﺭُﻛﻦ och uttalas rukn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är r, k och n, blir ordet rukn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fundament, hörn