Arabiska för lita på

'arkana
ﺃَﺭﻛَﻦَ
lita på – dåtid han
yurkinu
ﻳُﺮﻛِﻦُ
lita på – nutid han

Det arabiska verbet för att lita på skrivs ﺃَﺭﻛَﻦَ och uttalas 'arkana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮﻛِﻦُ och uttalas yurkinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lita på består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lita på

Alla bokstäver i lita på

ﺃَﺭﻛَﻦَ
ﻛـ
ـﻦ
 
ﻛـ
ـﻦ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
ra
r
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för lita på består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺭﻛَﻦَ och uttalas 'arkana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lita på

'af3ala blir 'arkana

Vi har sett att det arabiska ordet för lita på skrivs ﺃَﺭﻛَﻦَ och uttalas 'arkana. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är r, k och n, blir ordet 'arkana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lita på

Böjningsformer av lita på

dåtid
nutid
han
'arkana
ﺃَﺭﻛَﻦَ
han - dåtid
yurkinu
ﻳُﺮﻛِﻦُ
han - nutid
hon
'arkanat
ﺃَﺭﻛَﻨَﺖ
hon - dåtid
turkinu
ﺗُﺮﻛِﻦُ
hon - nutid
jag
'arkantu
ﺃَﺭﻛَﻨﺖُ
jag - dåtid
'urkinu
ﺃُﺭﻛِﻦُ
jag - nutid