Arabiska för kritiker

naaqid
ﻧَﺎﻗِﺪ
kritiker – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kritiker uttalas naaqid och skrivs ﻧَﺎﻗِﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kritiker i:

naaqiduuna
ﻧَﺎﻗِﺪُﻭﻥَ
kritiker – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kritiker består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kritiker

Alla bokstäver i kritiker

ﻧَﺎﻗِﺪ
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
nun
n
alef
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kritiker består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻗِﺪ och uttalas naaqid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kritiker

faa3il blir naaqid

Vi har sett att det arabiska ordet för kritiker skrivs ﻧَﺎﻗِﺪ och uttalas naaqid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, q och d, blir ordet naaqid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kritiker