Arabiska för beröm, komplimang

madH
ﻣَﺪﺡ
beröm, komplimang – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beröm, komplimang uttalas madH och skrivs ﻣَﺪﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns beröm, komplimang i:

'amdaaH
ﺃَﻣﺪَﺍﺡ
beröm, komplimang – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beröm, komplimang består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beröm, komplimang

Alla bokstäver i beröm, komplimang

ﻣَﺪﺡ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
dal
d
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för beröm, komplimang består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺪﺡ och uttalas madH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beröm, komplimang

fa3l blir madH

Vi har sett att det arabiska ordet för beröm, komplimang skrivs ﻣَﺪﺡ och uttalas madH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är m, d och H, blir ordet madH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beröm, komplimang