Arabiska för drogad, nedsövd

mukhaddar
ﻣُﺨَﺪَّﺭ
drogad, nedsövd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för drogad, nedsövd uttalas mukhaddar och skrivs ﻣُﺨَﺪَّﺭ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet drogad, nedsövd består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med drogad, nedsövd

Alla bokstäver i drogad, nedsövd

ﻣُﺨَﺪَّﺭ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ـﺮ
 
mim
m
kha
kh
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för drogad, nedsövd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﺪَّﺭ och uttalas mukhaddar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver