Arabiska för seger

intiSaar
ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭ
seger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för seger uttalas intiSaar och skrivs ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns seger i:

intiSaaraat
ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭَﺍﺕ
seger – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet seger består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med seger

Alla bokstäver i seger

ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
nun
n
ta
t
Sad
S
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för seger består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭ och uttalas intiSaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för seger

ifti3aal blir intiSaar

Vi har sett att det arabiska ordet för seger skrivs ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭ och uttalas intiSaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är n, S och r, blir ordet intiSaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som seger