Arabiska för be om hjälp

istanSara
ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ
be om hjälp – dåtid han
yastanSiru
ﻳَﺴﺘَﻨﺼِﺮُ
be om hjälp – nutid han

Det arabiska verbet för att be om hjälp skrivs ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ och uttalas istanSara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻨﺼِﺮُ och uttalas yastanSiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet be om hjälp består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med be om hjälp

Alla bokstäver i be om hjälp

ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
nun
n
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för be om hjälp består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ och uttalas istanSara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för be om hjälp

istaf3ala blir istanSara

Vi har sett att det arabiska ordet för be om hjälp skrivs ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ och uttalas istanSara. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är n, S och r, blir ordet istanSara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som be om hjälp

Böjningsformer av be om hjälp

dåtid
nutid
han
istanSara
ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ
han - dåtid
yastanSiru
ﻳَﺴﺘَﻨﺼِﺮُ
han - nutid
hon
istanSarat
ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَﺕ
hon - dåtid
tastanSiru
ﺗَﺴﺘَﻨﺼِﺮُ
hon - nutid
jag
istanSartu
ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮﺕُ
jag - dåtid
'astanSiru
ﺃَﺳﺘَﻨﺼِﺮُ
jag - nutid