Arabiska för pistol

musaddas
ﻣُﺴَﺪَّﺱ
pistol – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pistol uttalas musaddas och skrivs ﻣُﺴَﺪَّﺱ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pistol i:

musaddasaat
ﻣُﺴَﺪَّﺳَﺎﺕ
pistol – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pistol består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, dal som skrivs och uttalas d och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pistol

Alla bokstäver i pistol

ﻣُﺴَﺪَّﺱ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
sin
s
dal
d
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för pistol består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﺪَّﺱ och uttalas musaddas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver