Arabiska för fuska, lura

ghashsha
ﻏَﺶَّ
fuska, lura – dåtid han
yaghushshu
ﻳَﻐُﺶُّ
fuska, lura – nutid han

Det arabiska verbet för att fuska, lura skrivs ﻏَﺶَّ och uttalas ghashsha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐُﺶُّ och uttalas yaghushshu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fuska, lura består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, shin som skrivs och uttalas sh och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fuska, lura

Alla bokstäver i fuska, lura

ﻏَﺶَّ
ﻏـ
ـﺶ
 
ﻏـ
ـﺶ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ghayn
gh
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för fuska, lura består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺶَّ och uttalas ghashsha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fuska, lura

dåtid
nutid
han
ghashsha
ﻏَﺶَّ
han - dåtid
yaghushshu
ﻳَﻐُﺶُّ
han - nutid
hon
ghashshat
ﻏَﺸَّﺖ
hon - dåtid
taghushshu
ﺗَﻐُﺶُّ
hon - nutid
jag
ghashashtu
ﻏَﺸَﺸﺖُ
jag - dåtid
'aghushshu
ﺃَﻏُﺶُّ
jag - nutid