Arabiska för bedrägeri

ghishsh
ﻏِﺶّ
bedrägeri – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bedrägeri uttalas ghishsh och skrivs ﻏِﺶّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bedrägeri består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, shin som skrivs och uttalas sh och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bedrägeri

Alla bokstäver i bedrägeri

ﻏِﺶّ
ﻏـ
ـﺶ
 
ﻏـ
ـﺶ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ghayn
gh
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för bedrägeri består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏِﺶّ och uttalas ghishsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver