Arabiska för del, halva

shaTr
ﺷَﻄﺮ
del, halva – maskulinum singular

Det arabiska ordet för del, halva uttalas shaTr och skrivs ﺷَﻄﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet del, halva består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med del, halva

Alla bokstäver i del, halva

ﺷَﻄﺮ
ﺷـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
shin
sh
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för del, halva består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻄﺮ och uttalas shaTr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver