Arabiska för mot

shaTra
ﺷَﻄﺮَ
mot – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mot uttalas shaTra och skrivs ﺷَﻄﺮَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mot består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mot

Alla bokstäver i mot

ﺷَﻄﺮَ
ﺷـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
shin
sh
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för mot består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻄﺮَ och uttalas shaTra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver