Arabiska för regna

'amTara
ﺃَﻣﻄَﺮَ
regna – dåtid han
yumTiru
ﻳُﻤﻄِﺮُ
regna – nutid han

Det arabiska verbet för att regna skrivs ﺃَﻣﻄَﺮَ och uttalas 'amTara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤﻄِﺮُ och uttalas yumTiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet regna

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet regna består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med regna

Alla bokstäver i regna

ﺃَﻣﻄَﺮَ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
alif hamza
'
mim
m
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för regna består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻣﻄَﺮَ och uttalas 'amTara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för regna

'af3ala blir 'amTara

Vi har sett att det arabiska ordet för regna skrivs ﺃَﻣﻄَﺮَ och uttalas 'amTara. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är m, T och r, blir ordet 'amTara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som regna

Böjningsformer av regna

dåtid
nutid
han
'amTara
ﺃَﻣﻄَﺮَ
han - dåtid
yumTiru
ﻳُﻤﻄِﺮُ
han - nutid
hon
'amTarat
ﺃَﻣﻄَﺮَﺕ
hon - dåtid
tumTiru
ﺗُﻤﻄِﺮُ
hon - nutid
jag
'amTartu
ﺃَﻣﻄَﺮﺕُ
jag - dåtid
'umTiru
ﺃُﻣﻄِﺮُ
jag - nutid