Arabiska för torrhet, uttorkning

jafaaf
ﺟَﻔَﺎﻑ
torrhet, uttorkning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för torrhet, uttorkning uttalas jafaaf och skrivs ﺟَﻔَﺎﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet torrhet, uttorkning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet torrhet, uttorkning består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med torrhet, uttorkning

Alla bokstäver i torrhet, uttorkning

ﺟَﻔَﺎﻑ
ﺟـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
jim
j
fa
f
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för torrhet, uttorkning består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻔَﺎﻑ och uttalas jafaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver