Arabiska för torkad

mujaffaf
ﻣُﺠَﻔَّﻒ
torkad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för torkad uttalas mujaffaf och skrivs ﻣُﺠَﻔَّﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns torkad i:

mujaffafa
ﻣُﺠَﻔَّﻔَﺔ
torkad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet torkad består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med torkad

Alla bokstäver i torkad

ﻣُﺠَﻔَّﻒ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
jim
j
fa
f
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för torkad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠَﻔَّﻒ och uttalas mujaffaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver