Arabiska för krigare

muHaarib
ﻣُﺤَﺎﺭِﺏ
krigare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krigare uttalas muHaarib och skrivs ﻣُﺤَﺎﺭِﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krigare består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krigare

Alla bokstäver i krigare

ﻣُﺤَﺎﺭِﺏ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Ha
H
alef
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för krigare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺎﺭِﺏ och uttalas muHaarib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krigare

mufaa3il blir muHaarib

Vi har sett att det arabiska ordet för krigare skrivs ﻣُﺤَﺎﺭِﺏ och uttalas muHaarib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är H, r och b, blir ordet muHaarib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krigare