Arabiska för attackera

hajama
ﻫَﺠَﻢَ
attackera – dåtid han
yahjimu
ﻳَﻬﺠِﻢُ
attackera – nutid han

Det arabiska verbet för att attackera skrivs ﻫَﺠَﻢَ och uttalas hajama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬﺠِﻢُ och uttalas yahjimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attackera består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attackera

Alla bokstäver i attackera

ﻫَﺠَﻢَ
ﻫـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för attackera består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺠَﻢَ och uttalas hajama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för attackera

fa3ala blir hajama

Vi har sett att det arabiska ordet för attackera skrivs ﻫَﺠَﻢَ och uttalas hajama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är h, j och m, blir ordet hajama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som attackera

Böjningsformer av attackera

dåtid
nutid
han
hajama
ﻫَﺠَﻢَ
han - dåtid
yahjimu
ﻳَﻬﺠِﻢُ
han - nutid
hon
hajamat
ﻫَﺠَﻤَﺖ
hon - dåtid
tahjimu
ﺗَﻬﺠِﻢُ
hon - nutid
jag
hajamtu
ﻫَﺠَﻤﺖُ
jag - dåtid
'ahjimu
ﺃَﻫﺠِﻢُ
jag - nutid