Arabiska för bli överraskad

3ajiba
ﻋَﺠِﺐَ
bli överraskad – dåtid han
ya3jabu
ﻳَﻌﺠَﺐُ
bli överraskad – nutid han

Det arabiska verbet för att bli överraskad skrivs ﻋَﺠِﺐَ och uttalas 3ajiba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺠَﺐُ och uttalas ya3jabu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli överraskad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli överraskad

Alla bokstäver i bli överraskad

ﻋَﺠِﺐَ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
jim
j
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för bli överraskad består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺠِﺐَ och uttalas 3ajiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli överraskad

fa3ila blir 3ajiba

Vi har sett att det arabiska ordet för bli överraskad skrivs ﻋَﺠِﺐَ och uttalas 3ajiba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet 3ajiba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli överraskad

Böjningsformer av bli överraskad

dåtid
nutid
han
3ajiba
ﻋَﺠِﺐَ
han - dåtid
ya3jabu
ﻳَﻌﺠَﺐُ
han - nutid
hon
3ajibat
ﻋَﺠِﺒَﺖ
hon - dåtid
ta3jabu
ﺗَﻌﺠَﺐُ
hon - nutid
jag
3ajibtu
ﻋَﺠِﺒﺖُ
jag - dåtid
'a3jabu
ﺃَﻋﺠَﺐُ
jag - nutid