Arabiska för prakt, storhet

kubr
ﻛُﺒﺮ
prakt, storhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för prakt, storhet uttalas kubr och skrivs ﻛُﺒﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet prakt, storhet består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med prakt, storhet

Alla bokstäver i prakt, storhet

ﻛُﺒﺮ
ﻛـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
kaf
k
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för prakt, storhet består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛُﺒﺮ och uttalas kubr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för prakt, storhet

fu3l blir kubr

Vi har sett att det arabiska ordet för prakt, storhet skrivs ﻛُﺒﺮ och uttalas kubr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är k, b och r, blir ordet kubr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som prakt, storhet