Arabiska för fruktträdgård

bustaan
ﺑُﺴﺘَﺎﻥ
fruktträdgård – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fruktträdgård uttalas bustaan och skrivs ﺑُﺴﺘَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet fruktträdgård

Det finns två portar till fruktträdgården.8

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i fruktträdgård

ﺑُﺴﺘَﺎﻥ
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
beh
b
sin
s
ta
t
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fruktträdgård består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺑُﺴﺘَﺎﻥ och uttalas bustaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver