Arabiska för lönsam, produktiv, rik på frukt

muthmir
ﻣُﺜﻤِﺮ
lönsam, produktiv, rik på frukt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lönsam, produktiv, rik på frukt uttalas muthmir och skrivs ﻣُﺜﻤِﺮ.

Kategori: botanik
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lönsam, produktiv, rik på frukt består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lönsam, produktiv, rik på frukt

Alla bokstäver i lönsam, produktiv, rik på frukt

ﻣُﺜﻤِﺮ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
tha
th
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för lönsam, produktiv, rik på frukt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺜﻤِﺮ och uttalas muthmir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver