Arabiska för lätthet

basaaTa
ﺑَﺴَﺎﻃَﺔ
lätthet – femininum singular

Det arabiska ordet för lätthet uttalas basaaTa och skrivs ﺑَﺴَﺎﻃَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lätthet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lätthet består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, sin som skrivs och uttalas s och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lätthet

Alla bokstäver i lätthet

ﺑَﺴَﺎﻃَﺔ
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
beh
b
sin
s
alef
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lätthet består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﺴَﺎﻃَﺔ och uttalas basaaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lätthet

fa3aala blir basaaTa

Vi har sett att det arabiska ordet för lätthet skrivs ﺑَﺴَﺎﻃَﺔ och uttalas basaaTa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är b, s och T, blir ordet basaaTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lätthet