Arabiska för medicinsk

Tibbiyy
ﻃِﺒِّﻲّ
medicinsk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medicinsk uttalas Tibbiyy och skrivs ﻃِﺒِّﻲّ.

Kategori: medicin
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet medicinsk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medicinsk består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medicinsk

Alla bokstäver i medicinsk

ﻃِﺒِّﻲّ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Ta
T
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för medicinsk består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻃِﺒِّﻲّ och uttalas Tibbiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver