Arabiska för samverkande

ta3aawuniyy
ﺗَﻌَﺎﻭُﻧِﻲّ
samverkande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för samverkande uttalas ta3aawuniyy och skrivs ﺗَﻌَﺎﻭُﻧِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samverkande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samverkande

Alla bokstäver i samverkande

ﺗَﻌَﺎﻭُﻧِﻲّ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
ayn
3
alef
waw
w
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för samverkande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺎﻭُﻧِﻲّ och uttalas ta3aawuniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samverkande

tafaa3ul blir ta3aawuniyy

Vi har sett att det arabiska ordet för samverkande skrivs ﺗَﻌَﺎﻭُﻧِﻲّ och uttalas ta3aawuniyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är 3, w och n, blir ordet ta3aawuniyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samverkande