Arabiska för samarbete

ta3aawun
ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ
samarbete – maskulinum singular

Det arabiska ordet för samarbete uttalas ta3aawun och skrivs ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samarbete består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samarbete

Alla bokstäver i samarbete

ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
ayn
3
alef
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för samarbete består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ och uttalas ta3aawun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samarbete

tafaa3ul blir ta3aawun

Vi har sett att det arabiska ordet för samarbete skrivs ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ och uttalas ta3aawun. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är 3, w och n, blir ordet ta3aawun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samarbete