Arabiska för luftig, lätt

khafiif
ﺧَﻔِﻴﻒ
luftig, lätt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för luftig, lätt uttalas khafiif och skrivs ﺧَﻔِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns luftig, lätt i:

khafiifa
ﺧَﻔِﻴﻔَﺔ
luftig, lätt – femininum singular
khafiifaat
ﺧَﻔِﻴﻔَﺎﺕ
luftig, lätt – femininum plural
khifaaf
ﺧِﻔَﺎﻑ
luftig, lätt – maskulinum plural
Kategori: versmått
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet luftig, lätt

(del av versfot inom arabisk metrik - 10)

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet luftig, lätt består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med luftig, lätt

Alla bokstäver i luftig, lätt

ﺧَﻔِﻴﻒ
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
fa
f
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för luftig, lätt består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻔِﻴﻒ och uttalas khafiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver