Arabiska för toffel

khuff
ﺧُﻒّ
toffel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för toffel uttalas khuff och skrivs ﺧُﻒّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns toffel i:

'akhfaaf
ﺃَﺧﻔَﺎﻑ
toffel – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet toffel består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med toffel

Alla bokstäver i toffel

ﺧُﻒّ
ﺧـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för toffel består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻒّ och uttalas khuff.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver