Arabiska för minskning

takhfiif
ﺗَﺨﻔِﻴﻒ
minskning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för minskning uttalas takhfiif och skrivs ﺗَﺨﻔِﻴﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minskning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minskning

Alla bokstäver i minskning

ﺗَﺨﻔِﻴﻒ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
kha
kh
fa
f
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för minskning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺨﻔِﻴﻒ och uttalas takhfiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver