Arabiska för moské

masjid
ﻣَﺴﺠِﺪ
moské – maskulinum singular

Det arabiska ordet för moské uttalas masjid och skrivs ﻣَﺴﺠِﺪ.

Förutom grundformen finns moské i:

masaajid
ﻣَﺴَﺎﺟِﺪ
moské – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet moské består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, jim som skrivs och uttalas j och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med moské

Alla bokstäver i moské

ﻣَﺴﺠِﺪ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
 
mim
m
sin
s
jim
j
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för moské består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﺠِﺪ och uttalas masjid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för moské

maf3il blir masjid

Vi har sett att det arabiska ordet för moské skrivs ﻣَﺴﺠِﺪ och uttalas masjid. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är s, j och d, blir ordet masjid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som moské