Arabiska för klistrig

laaSiq
ﻟَﺎﺻِﻖ
klistrig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klistrig uttalas laaSiq och skrivs ﻟَﺎﺻِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet klistrig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klistrig består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Sad som skrivs och uttalas S och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klistrig

Alla bokstäver i klistrig

ﻟَﺎﺻِﻖ
ﻟـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
lam
l
alef
Sad
S
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för klistrig består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﺻِﻖ och uttalas laaSiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klistrig

faa3il blir laaSiq

Vi har sett att det arabiska ordet för klistrig skrivs ﻟَﺎﺻِﻖ och uttalas laaSiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är l, S och q, blir ordet laaSiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klistrig