Arabiska för klistra

laSaqa
ﻟَﺼَﻖَ
klistra – dåtid han
yalSiqu
ﻳَﻠﺼِﻖُ
klistra – nutid han

Det arabiska verbet för att klistra skrivs ﻟَﺼَﻖَ och uttalas laSaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﺼِﻖُ och uttalas yalSiqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klistra består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Sad som skrivs och uttalas S och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klistra

Alla bokstäver i klistra

ﻟَﺼَﻖَ
ﻟـ
ـﺼـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﺼـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
lam
l
Sad
S
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för klistra består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﺼَﻖَ och uttalas laSaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klistra

fa3ala blir laSaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för klistra skrivs ﻟَﺼَﻖَ och uttalas laSaqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är l, S och q, blir ordet laSaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klistra

Böjningsformer av klistra

dåtid
nutid
han
laSaqa
ﻟَﺼَﻖَ
han - dåtid
yalSiqu
ﻳَﻠﺼِﻖُ
han - nutid
hon
laSaqat
ﻟَﺼَﻘَﺖ
hon - dåtid
talSiqu
ﺗَﻠﺼِﻖُ
hon - nutid
jag
laSaqtu
ﻟَﺼَﻘﺖُ
jag - dåtid
'alSiqu
ﺃَﻟﺼِﻖُ
jag - nutid