Arabiska för stigning

Tuluu3
ﻃُﻠُﻮﻉ
stigning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stigning uttalas Tuluu3 och skrivs ﻃُﻠُﻮﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stigning består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stigning

Alla bokstäver i stigning

ﻃُﻠُﻮﻉ
ﻃـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Ta
T
lam
l
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för stigning består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃُﻠُﻮﻉ och uttalas Tuluu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stigning

fu3uul blir Tuluu3

Vi har sett att det arabiska ordet för stigning skrivs ﻃُﻠُﻮﻉ och uttalas Tuluu3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är T, l och 3, blir ordet Tuluu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stigning