Arabiska för hörlurar, stetoskop

sammaa3a
ﺳَﻤَّﺎﻋَﺔ
hörlurar, stetoskop – femininum singular

Det arabiska ordet för hörlurar, stetoskop uttalas sammaa3a och skrivs ﺳَﻤَّﺎﻋَﺔ.

Kategori: medicin
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hörlurar, stetoskop består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hörlurar, stetoskop

Alla bokstäver i hörlurar, stetoskop

ﺳَﻤَّﺎﻋَﺔ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
sin
s
mim
m
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hörlurar, stetoskop består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻤَّﺎﻋَﺔ och uttalas sammaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver