Arabiska för först och främst

'awwalan
ﺃَﻭَّﻟﺎً
först och främst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för först och främst uttalas 'awwalan och skrivs ﺃَﻭَّﻟﺎً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet först och främst består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ', waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med först och främst

Alla bokstäver i först och främst

ﺃَﻭَّﻟﺎً
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
alif hamza
'
waw
w
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för först och främst består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺃَﻭَّﻟﺎً och uttalas 'awwalan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver