Arabiska för klä på sig

talabbasa
ﺗَﻠَﺒَّﺲَ
klä på sig – dåtid han
yatalabbasu
ﻳَﺘَﻠَﺒَّﺲُ
klä på sig – nutid han

Det arabiska verbet för att klä på sig skrivs ﺗَﻠَﺒَّﺲَ och uttalas talabbasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻠَﺒَّﺲُ och uttalas yatalabbasu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klä på sig består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, beh som skrivs och uttalas b och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klä på sig

Alla bokstäver i klä på sig

ﺗَﻠَﺒَّﺲَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
lam
l
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för klä på sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﺒَّﺲَ och uttalas talabbasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klä på sig

tafa33ala blir talabbasa

Vi har sett att det arabiska ordet för klä på sig skrivs ﺗَﻠَﺒَّﺲَ och uttalas talabbasa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är l, b och s, blir ordet talabbasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klä på sig

Böjningsformer av klä på sig

dåtid
nutid
han
talabbasa
ﺗَﻠَﺒَّﺲَ
han - dåtid
yatalabbasu
ﻳَﺘَﻠَﺒَّﺲُ
han - nutid
hon
talabbasat
ﺗَﻠَﺒَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tatalabbasu
ﺗَﺘَﻠَﺒَّﺲُ
hon - nutid
jag
talabbastu
ﺗَﻠَﺒَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'atalabbasu
ﺃَﺗَﻠَﺒَّﺲُ
jag - nutid