Arabiska för bärande

laabis
ﻟَﺎﺑِﺲ
bärande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bärande uttalas laabis och skrivs ﻟَﺎﺑِﺲ.

Kategori: kläder
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bärande består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bärande

Alla bokstäver i bärande

ﻟَﺎﺑِﺲ
ﻟـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺲ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺲ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
lam
l
alef
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för bärande består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﺑِﺲ och uttalas laabis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bärande

faa3il blir laabis

Vi har sett att det arabiska ordet för bärande skrivs ﻟَﺎﺑِﺲ och uttalas laabis. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är l, b och s, blir ordet laabis.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bärande