Arabiska för kyla ned

barrada
ﺑَﺮَّﺩَ
kyla ned – dåtid han
yubarridu
ﻳُﺒَﺮِّﺩُ
kyla ned – nutid han

Det arabiska verbet för att kyla ned skrivs ﺑَﺮَّﺩَ och uttalas barrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺒَﺮِّﺩُ och uttalas yubarridu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kyla ned består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kyla ned

Alla bokstäver i kyla ned

ﺑَﺮَّﺩَ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺪ
 
beh
b
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kyla ned består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﺮَّﺩَ och uttalas barrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kyla ned

fa33ala blir barrada

Vi har sett att det arabiska ordet för kyla ned skrivs ﺑَﺮَّﺩَ och uttalas barrada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är b, r och d, blir ordet barrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kyla ned

Böjningsformer av kyla ned

dåtid
nutid
han
barrada
ﺑَﺮَّﺩَ
han - dåtid
yubarridu
ﻳُﺒَﺮِّﺩُ
han - nutid
hon
barradat
ﺑَﺮَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tubarridu
ﺗُﺒَﺮِّﺩُ
hon - nutid
jag
barradtu
ﺑَﺮَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'ubarridu
ﺃُﺑَﺮِّﺩُ
jag - nutid