Arabiska för kyla

bard
ﺑَﺮﺩ
kyla – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kyla uttalas bard och skrivs ﺑَﺮﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kyla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kyla består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kyla

Alla bokstäver i kyla

ﺑَﺮﺩ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺪ
 
beh
b
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kyla består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺮﺩ och uttalas bard.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kyla

fa3l blir bard

Vi har sett att det arabiska ordet för kyla skrivs ﺑَﺮﺩ och uttalas bard. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är b, r och d, blir ordet bard.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kyla