Arabiska för apotek

Saydaliyya
ﺻَﻴﺪَﻟِﻴَّﺔ
apotek – femininum singular

Det arabiska ordet för apotek uttalas Saydaliyya och skrivs ﺻَﻴﺪَﻟِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i apotek

ﺻَﻴﺪَﻟِﻴَّﺔ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Sad
S
ya
y
dal
d
lam
l
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för apotek består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﻴﺪَﻟِﻴَّﺔ och uttalas Saydaliyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver