Arabiska för bota

shafaa
ﺷَﻔَﻰ
bota – dåtid han
yashfii
ﻳَﺸﻔِﻲ
bota – nutid han

Det arabiska verbet för att bota skrivs ﺷَﻔَﻰ och uttalas shafaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻔِﻲ och uttalas yashfii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bota består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, fa som skrivs och uttalas f och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bota

Alla bokstäver i bota

ﺷَﻔَﻰ
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻰ
 
shin
sh
fa
f
a
 
 
Det arabiska ordet för bota består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺷَﻔَﻰ och uttalas shafaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bota

dåtid
nutid
han
shafaa
ﺷَﻔَﻰ
han - dåtid
yashfii
ﻳَﺸﻔِﻲ
han - nutid
hon
shafat
ﺷَﻔَﺖ
hon - dåtid
tashfii
ﺗَﺸﻔِﻲ
hon - nutid
jag
shafaytu
ﺷَﻔَﻴﺖُ
jag - dåtid
'ashfii
ﺃَﺷﻔِﻲ
jag - nutid