Arabiska för sjukhus

mustashfaa
ﻣُﺴﺘَﺸﻔَﻰ
sjukhus – femininum singular

Det arabiska ordet för sjukhus uttalas mustashfaa och skrivs ﻣُﺴﺘَﺸﻔَﻰ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjukhus består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, fa som skrivs och uttalas f och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjukhus

Alla bokstäver i sjukhus

ﻣُﺴﺘَﺸﻔَﻰ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻰ
 
mim
m
sin
s
ta
t
shin
sh
fa
f
a
 
 
Det arabiska ordet för sjukhus består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺸﻔَﻰ och uttalas mustashfaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver