Arabiska för angelägen, nyfiken

mutaTalli3
ﻣُﺘَﻄَﻠِّﻊ
angelägen, nyfiken – maskulinum singular

Det arabiska ordet för angelägen, nyfiken uttalas mutaTalli3 och skrivs ﻣُﺘَﻄَﻠِّﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet angelägen, nyfiken består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med angelägen, nyfiken

Alla bokstäver i angelägen, nyfiken

ﻣُﺘَﻄَﻠِّﻊ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ta
t
Ta
T
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för angelägen, nyfiken består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻄَﻠِّﻊ och uttalas mutaTalli3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för angelägen, nyfiken

mutafa33il blir mutaTalli3

Vi har sett att det arabiska ordet för angelägen, nyfiken skrivs ﻣُﺘَﻄَﻠِّﻊ och uttalas mutaTalli3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är T, l och 3, blir ordet mutaTalli3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som angelägen, nyfiken