Arabiska för enkät, undersökning

istiTlaa3
ﺍِﺳﺘِﻄﻠَﺎﻉ
enkät, undersökning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för enkät, undersökning uttalas istiTlaa3 och skrivs ﺍِﺳﺘِﻄﻠَﺎﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet enkät, undersökning består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med enkät, undersökning

Alla bokstäver i enkät, undersökning

ﺍِﺳﺘِﻄﻠَﺎﻉ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
sin
s
ta
t
Ta
T
lam
l
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för enkät, undersökning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻄﻠَﺎﻉ och uttalas istiTlaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för enkät, undersökning

istif3aal blir istiTlaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för enkät, undersökning skrivs ﺍِﺳﺘِﻄﻠَﺎﻉ och uttalas istiTlaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är T, l och 3, blir ordet istiTlaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som enkät, undersökning