Arabiska för mjölk, yoghurt

laban
ﻟَﺒَﻦ
mjölk, yoghurt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mjölk, yoghurt uttalas laban och skrivs ﻟَﺒَﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mjölk, yoghurt i:

'albaan
ﺃَﻟﺒَﺎﻥ
mjölk, yoghurt – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mjölk, yoghurt består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, beh som skrivs och uttalas b och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mjölk, yoghurt

Alla bokstäver i mjölk, yoghurt

ﻟَﺒَﻦ
ﻟـ
ـﺒـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﺒـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
lam
l
beh
b
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för mjölk, yoghurt består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺒَﻦ och uttalas laban.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mjölk, yoghurt

fa3al blir laban

Vi har sett att det arabiska ordet för mjölk, yoghurt skrivs ﻟَﺒَﻦ och uttalas laban. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är l, b och n, blir ordet laban.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mjölk, yoghurt