Arabiska för karies

tasawwus
ﺗَﺴَﻮُّﺱ
karies – maskulinum singular

Det arabiska ordet för karies uttalas tasawwus och skrivs ﺗَﺴَﻮُّﺱ.

Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet karies består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med karies

Alla bokstäver i karies

ﺗَﺴَﻮُّﺱ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
sin
s
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för karies består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﻮُّﺱ och uttalas tasawwus.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver